El domini web i la web tutendeta.com són propietat, i estan gestionats per:

Crecimiento Online, S.L.
Gerardo Salvador, 1
46988 - Paterna (València)
Espanya
Tel:
+34 625223133
Email: info@tutendeta.com

Identificador Fiscal (CIF): B98515752

Identificador Registral: CRECIMIENTO ONLINE,S.L. Està inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom 9598, Llibre 6880, Foli 140, Full V-152895

Propietat intel·lectual i industrial:

Els continguts publicats en la botiga i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Crecimiento Online, S.L. i/o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas s'entendrà que es concedix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dites dretes ni es conferix cap dret ni expectativa de dret, i en especial, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre dites contingudes sense l'autorització prèvia expressa de Crecimiento Online, S.L. i/o dels titulars corresponents.

Legislació aplicable i furs:

Les compravendes realitzades en esta web / botiga online, se sotmeten a la legislació espanyola.
En el cas que sorgisca qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els jutjats i tribunals que, si és el cas, coneixeran de l'assumpte, seran els que dispose la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.

En el cas que la part compradora tinga el seu domicili fora d'Espanya, o que es tracte d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdós parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de València (Espanya).

La llengua oficial de la web és el valencià. Qualsevol dubte o interpretació estarà basada en els textos publicats en valencià. Les traduccions poden tindre algun error, sent la llegua vàlida el valencià.

Llija les nostres Condicions Generals i la política de Protecció de Dades

Concepte i producció:
Este lloc web va ser creat utilitzant la solució de codi obert
PrestaShop™.

Creació, desenrotllament i gestió de la web realitzada per:
Crecimiento-Online.com

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.